Οι ανοικτοί τόποι πώλησης ποτών μπορεί να συσχετίζονται συχνότερα με τα βίαια εγκλήματα

17:17:58,10/01/2018 Προηγούμενες έρευνες, που διεξήχθησαν στις Η.Π.Α. έχουν δείξει ότι τα βίαια εγκλήματα συνδέονται ενδεχόμενα με τη  μεγαλύτερη πρόσβαση στα  σημεία πώλησης αλκοόλ, και δη με αυτά, που λειτουργούν σε ανοικτούς χώρους . Πάντως,...