Η ανασκαφή του ΙΜΕ και του NAIM-BAS στη Χάλκα Μπουνάρ (Βουλγαρία)

Η ανασκαφή του ΙΜΕ και του NAIM-BAS στη Χάλκα Μπουνάρ (Βουλγαρία)  Από  το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού    Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού συνήψε πενταετή συμφωνία με την Ακαδημία Επιστημών της Σόφιας, και ειδικότερα με το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της (ΝΑΙΜ-ΒΑS), για...