Φυλετική ανισότητα και εγχειρίδια του σεξ

Η ποικιλομορφία του χρώματος και ο τόνος  του δέρματος λείπει στα εγχειρίδια για το σεξ Επιμέλεια: Νίκος Μόσχοβος 23:55:39,01/14/2022 Τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε η προσοχή στην ποικιλομορφία των εικόνων στα οπτικά μέσα — τηλεόραση,...