Το 54% των εφήβων κοριτσιών, ηλικίας 13,5 – 19 ετών, είναι θετικές σε κάποιον τύπο του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων HPV!

Το 54% των κοριτσιών, ηλικίας 13,5 – 19 ετών, είναι θετικές σε κάποιον τύπο του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων HPV! Το 47% των εφήβων της Ελλάδας, ηλικίας 15 – 19 ετών έχουν ξεκινήσει τις...