«Εμφύλιος Εμφήλιος» στο Θέατρο Αμαλία

Το έργο «ανεβαίνει» Στις 23-24  Οκτωβρίου 2021 18:14:56,10/19/2021 Ξέρεις τι γεύση έχει ο φόβος; Στο  συγκεκριμένο ερώτημα επιχειρεί ν’ απαντήσει  το σπονδυλωτό  έργο «Εμφύλιος Εμφήλιος», το οποίο αποτελεί μια ιδιότυπη ανάγνωση της τραγωδίας της...