Το καλό παιδί

Οι σκέψεις της Μαρίας Με τη Μαρία Σκαμπαρδώνη Δημοσιογράφο- Συγγραφέα 02:31:41,04/07/2020 Ήταν το καλό παιδί. Δε μίλαγε, δε φώναζε το δίκιο του, πατιόταν κι από εκείνον έβλεπες σιγή.   Ο θυμός τον έπνιγε τα...