Συνεργασίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με ρωσικές Περιφέρειες στον τουρισμό και τον πολιτισμό

Συνεργασίες της Περιφέρειας Κεντρικής  Μακεδονίας με ρωσικές Περιφέρειες  στον τουρισμό  και τον  πολιτισμό 13:47:56,01/30/2018 Συνεργασίες με ρωσικές Περιφέρειες για την υλοποίηση κοινών δράσεων στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού δρομολογεί η Περιφέρεια Κεντρικής...