«Η Μητέρα του Άγιου» του Αντώνη Τσιπιανίτη στις 6 και 7 Μαΐου 2019 στο Θέατρο Αμαλία

02:17:46,05/05/2019 «Επί κοίτην μου εν νυξίν εζήτησα ον ηγάπησεν η ψυχή μου. Εζήτησα αυτόν και ουκ εύρον αυτόν’. Άσμα Ασμάτων», Παλαιά Διαθήκη «Τις νύχτες στο κρεβάτι μου γύρευα εκείνον που αγαπώ. Τον γύρευα μα...