Βραδινή Σκέψη

Βραδινή Σκέψη Του Νίκου Μόσχοβου  Γραμμένο στις 8 Μαΐου του 2005        «Πριν 2500 χρόνια, συνέβη μία ένδοξη αφύπνιση στην Ιωνία:  Στη Σάμο και στα κοντινά νησιά του σφύζοντος Ανατολικού Αιγαίου, υπήρξαν άνθρωποι ...