Άμεση υιοθέτηση του αιτήματος του Φ.Σ.Θ. για μείωση του Φ.Π.Α. σε είδη πρώτης ανάγκης σχετικά με το κορονοϊό από τα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης

20:00:27,03/19/2020 Άμεσα υιοθετήθηκε το αίτημα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για μείωση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε είδη πρώτης ανάγκης σχετικά με το κορονοϊό από τα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης, ενώ οι φαρμακοποιοί αναμένουν...