5ο Διεθνές Αντιπυρηνικό Φεστιβάλ Ρόδου- Στην Ελλάδα θα λειτουργήσει «Διεθνές Μετεκπαιδευτικό Κέντρο» για την μεταφορά – διαχείριση τοξικών αποβλήτων και την ασφάλεια των διαδικασιών σε πυρηνικές εγκαταστάσεις;

5ο Διεθνές Αντιπυρηνικό Φεστιβάλ Ρόδου-  Στην Ελλάδα θα λειτουργήσει «Διεθνές   Μετεκπαιδευτικό  Κέντρο» για την  μεταφορά –  διαχείριση τοξικών αποβλήτων και την ασφάλεια των διαδικασιών σε πυρηνικές εγκαταστάσεις;   Στην Ελλάδα θα λειτουργήσει «Διεθνές   Μετεκπαιδευτικό ...