Αλήθεια, τι σημαίνει πραγματικά το σήμα CE;

Αλήθεια, τι σημαίνει πραγματικά το σήμα CE; 16:04:47,12/30/2017 Tην εκστρατεία #NOSOGOODS προς ενημέρωση όλων για το σήμα CE ξεκινούν το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.- έδρα: Θεσσαλονίκη), η Test-Achats, η OCU, η Altroconsumo, η Deco,  η...