Πιστοποιημένες Σπουδές Δημοσιογραφίας – ένας δρόμος που μπορεί να σε οδηγήσει παντού

Πιστοποιημένες  Σπουδές Δημοσιογραφίας  – ένας δρόμος που μπορεί να σε οδηγήσει παντού 16:05:23,05/01/2018 Την πρώτη περίοδο εγγραφών (9- 31  Μαΐου 2018) για τις πιστοποιημένες σπουδές δημοσιογραφίας από μεγάλους Βρετανικούς οργανισμούς ανακοίνωσαν η ιστοσελίδα  http://edu.typologos.com/  και...