Μια παλαιά – νέα ιστορία

Του Νίκου Μόσχοβου  Δημοσιογράφου- συγγραφέα 16:54:02,03/10/2019  «Πριν από 2500 χρόνια, συνέβη μία ένδοξη αφύπνιση στην Ιωνία: Στη Σάμο και στα κοντινά νησιά του σφύζοντος Ανατολικού Αιγαίου, υπήρξαν άνθρωποι  που πίστευαν ότι τα πάντα είναι...