Αναθεώρηση της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού με στόχο την καταπολέμηση του καπνίσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αναθεώρηση της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού με στόχο την καταπολέμηση του καπνίσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Του Τόνιο Μποργκ, επιτρόπου Υγείας και Πολιτικής Καταναλωτών Στις 19 Δεκεμβρίου του  2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρόταση...