Ημέρα ακρόασης και για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας

15:29:31,08/26/2018 Την πρώτη Τρίτη κάθε μηνός  θα είναι ο αρχηγός του σώματος – αντιστράτηγος Αριστείδης Ανδρικόπουλος  στη διάθεση του προσωπικού  της Αστυνομίας για τη διευθέτηση ζητημάτων που το απασχολούν. Την απόφαση αυτή πήρε ο...