Μόνο το 34% των επιχειρήσεων είναι έτοιμες για την εφαρμογή του Κανονισμού της Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μόνο το 34% των επιχειρήσεων είναι έτοιμες για την εφαρμογή του Κανονισμού της Προστασίας Δεδομένων  της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15:57:27, 02/09/2018 Μόνο το  34% των επιχειρήσεων είναι έτοιμες   για την εφαρμογή του Κανονισμού της Προστασίας...