Προτάσεις για προσλήψεις – Πρακτική άσκηση Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ

Προτάσεις για προσλήψεις – Πρακτική άσκηση Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ Από τον επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης και του Τμήματος Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου...