Προσφωνήσεις και … γραμματική!

Ατάκτως Ειρημένα  Με την  Αναστασία Αρτεμίου Ακαδημαϊκό  Καθημερινά, είτε στο γραπτό είτε στον προφορικό λόγο μας, καλούμαστε να προσφωνήσουμε κάποιον με το όνομα ή το επίθετό του. Κύριε Βενιζέλο ή κύριε Βενιζέλε, Παύλο ή...