Προβολή Δημιουργών Γραπτού Λόγου

Το project προβολής δημιουργών του γραπτού λόγου της ιστοσελίδας «Τυπολόγος» Προβολή Δημιουργών του Γραπτού λόγου, τιτλοφορείται το ποιοτικό project της πιστοποιημένης επαγγελματικής ειδησεογραφικής ιστοσελίδας «Τυπολόγος» και της εταιρείας NMOS-Ν. Μόσχοβος, που αφορά στους ανθρώπους...