Για μια πράσινη Χημεία!

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΤΟΝ TYPOLOGOS.COM Για μια πράσινη Χημεία! Επιμέλεια: Νίκος Μόσχοβος e-mail: contact@typologos.gr ή nikmoshov@gmail.com Πιο καθαρό! Ταχύτερο! Φθηνότερο! Είναι η κραυγή που αφήνουν οι χημικοί που εργάζονται, προκειμένου να περιορίσουν...