Κοινή ανακοίνωση Ενώσεων Συντακτών (Ε.Σ.Η.Ε.Μ-Θ, Ε.Σ.Η.Ε.Θ.ΣΤΕ-Ε, Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν, Ε.Σ.Π.Η.Τ) για λογοκρισία στην ΕΡΤ

19:57:42,02/27/2020 Στις πράξεις προληπτικής λογοκρισίας, που  λαμβάνουν χώρα στην Ε.Ρ.Τ. κατά τις τελευταίες ώρες  αναφέρονται τα διοικητικά συμβούλια των Ενώσεων Συντακτών της Ελληνικής Περιφέρειας (Ε.Σ.Η.Ε.Μ-Θ, Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν, Ε.Σ.Η.Ε.Θ.ΣΤΕ-Ε, Ε.ΣΠ.Η.Τ.) με κοινή ανακοίνωσή τους. Τα διοικητικά...