«Των κομμάτων …»

«Των κομμάτων …»  του Αντώνη Κάκα, καθηγητή  Πληροφορικής    του Πανεπιστήμιου  Κύπρου   Γιατί άραγε πρέπει η πολιτική της Κύπρου να χαρακτηρίζεται από έναν ακραίο και άκρατο κομματισμό,  ο οποίος συνεχώς τροφοδοτεί αντιπαράθεση και...