«Εμφύλιος Εμφήλιος» στο Θέατρο Αμαλία

Το έργο «ανεβαίνει» Στις 8, 9, 10, 30, 31 Οκτωβρίου 2021 18:14:56,09/30/2021 Ξέρεις τι γεύση έχει ο φόβος; Στο  συγκεκριμένο ερώτημα επιχειρεί ν’ απαντήσει  το σπονδυλωτό  έργο «Εμφύλιος Εμφήλιος», το οποίο αποτελεί μια ιδιότυπη...