Ηγεσία-συμμετοχή των ανθρώπων με αναπηρία

Σ’ ένα κόσμο χωρίς αποκλεισμούς, προσβάσιμο και βιώσιμο μετά από την  πανδημία COVID-19 Ρεπορτάζ: Νίκος Μόσχοβος 22:56:15,12/01/2021 «Ηγεσία και συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία  σε ένα κόσμο χωρίς αποκλεισμούς, προσβάσιμο και βιώσιμο μετά από...