Τρισδιάστατες απεικονίσεις και στερεολιθογραφικά μοντέλα αξιοποιεί η πλαστική- γναθοχειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»!

Τρισδιάστατες απεικονίσεις και στερεολιθογραφικά μοντέλα αξιοποιεί η πλαστική- γναθοχειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»! Τρισδιάστατες απεικονίσεις και στερεολιθογραφικά μοντέλα αξιοποιεί η πλαστική και γναθοχειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς» σε...