Ταυτοποιημένο – πιστοποιημένο ΜΜΕ

Με  αριθμό μητρώου 13697  (www.typologos.com) από σήμερα (Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019)   είναι ο «Τυπολόγος»