Απομακρύνεται

Απομακρύνεται Του Νίκου Μόσχοβου, e–mail: nikmoshov@gmail.com Απομακρύνεται Σε κόσμους ηλιόλουστους τώρα δα ταξιδεύει Έναν σκοπό στην καρδιά κρατά Το όνειρο θε να βρει Πετάει Επάνω από τα λαγκάδια, επάνω από τα ποτάμια