Ετικέτα: Περσικός Κόλπος

0

The image of week- Earth from Space-Persian coast

The image of week- Earth from Space-Persian coast News  from ESA (Ακολουθεί Ελληνική Μετάφραση) (Image: This image acquired over the Middle East shows the northern end of the Persian Gulf, along with the border...

0

Satellite captures images of sandstorm

Satellite captures images of sandstorm  By ESA (Ακολουθεί Ελληνική μετάφραση)   (Image:Captured by Envisat’s MERIS instrument on 10 and 18 March, these two images show a sandstorm over Saudi Arabia, Qatar, Bahrain and southern...