Νέα εποχή με τη συνεργασία Ι.ΜΕΤ./Ε.Κ.Ε.Τ.Α. – Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

18:23:34,11/16/2018 Δίπολο ανάπτυξης στις μεταφορές και στον τουρισμό θα δημιουργηθεί  μέσα από τη λειτουργία των  γραφείων  του παραρτήματος του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας   και  Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ι.ΜΕΤ./Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), που  παραχωρήθηκαν...