Περισσότερα από 3.350 ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα

Περισσότερα από 3.350 ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες βρίσκονται  αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα 16:42:39,02/02/2018 Περισσότερα από 3.350 ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες βρίσκονται  αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και   υφίστανται μόλις 1.101 διαθέσιμες θέσεις παραμονής σε δομές...