Εμβάθυνση της τάσης αποβιομηχάνισης της Βόρειας Ελλάδας – Ανάγκη άμεσης έμπρακτης υποστήριξης της περιφερειακής βιομηχανίας από την πολιτεία!

Εμβάθυνση της τάσης αποβιομηχάνισης της Βόρειας Ελλάδας – Ανάγκη άμεσης έμπρακτης υποστήριξης της περιφερειακής βιομηχανίας από την πολιτεία! Το 50% των βιομηχανικών  συγκροτημάτων της Βόρειας Ελλάδας είναι ήδη ζημιογόνα! Αυτό δείχνουν τα αποτελέσματα της...