Καλά να πάθω

Οι σκέψεις της Μαρίας Με τη Μαρία Σκαμπαρδώνη Δημοσιογράφο- Συγγραφέα 17:15:48,12/22/2020 Καλά να πάθω που υποφέρω, καλά να πάθω που πονώ. Διότι την εμφάνιση μονάχα κοίταξα στο πρόσωπο που αγαπώ. Και αν από περιεχόμενο...