Νερό, ένα δημόσιο αγαθό

Οι σκέψεις της Μαρίας Με τη Μαρία Σκαμπαρδώνη Δημοσιογράφο- Συγγραφέα 00:23:17,06/18/2020 Ανήκω στους ανθρώπους που πιστεύουν πως το νερό θα έπρεπε να είναι δημόσιο αγαθό και να μην πληρώνεται. Το νερό δεν είναι ανθρώπινη...