Η ΑΟΖ και το Θηρίο με τα 7 κεφάλια 4

Η ΑΟΖ και το Θηρίο με τα 7 κεφάλια 4 (Πετρέλαιο: από τους μύθους και την ιστορία στην ύστερη πραγματικότητα) του Σωτήρη Γλυκοφρύδη e-mail: sotglyk@otenet.gr ΜΕΡΟΣ Β΄ – ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΧΥΤΑ 1. ΠΡΩΤΗ ΕΠΟΧΗ...