Ετικέτα: πατέντα

πατέντα- καινοτομία 0

Δορυφορική εστία τεχνολογικής πληροφορίας

20:31:58,01/15/2019 Η δορυφορική εστία τεχνολογικής πληροφόρησης  του Τεχνικού Επιμελητηρίου  Ελλάδος (Τ.Ε.Ε) και  του  Οργανισμού  Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) ξεκινά να λειτουργεί για το κοινό από την Παρασκευή  18 Ιανουαρίου 2019 στη βιβλιοθήκη του πρώτου φορέα...

0

Ανάπτυξη της καινοτομίας στη Βόρεια Ελλάδα από τον Ο.B.I.

Ανάπτυξη της καινοτομίας  στη Βόρεια Ελλάδα από τον Ο.B.I. 16:56:52,06/15/2018 Στη διασύνδεση των καινοτόμων ιδεών με την οικονομική παραγωγή και την  εμπορική αξιοποίηση αυτών αποσκοπεί το νέο γραφείο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) ,...