Παράταση στις #PRESS_photostories 2022

Από το Μορφωτικό Ίδρυμα της Ε.Σ.Η.Ε.Μ-Θ παρατείνεται έως και τις 10 Απριλίου 2022  η υποβολή συμμετοχών στο #PRESS_photostories 2022 19:51:14,03/25/2022 Μέχρι και τη Κυριακή 10 Απριλίου 2022 παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή συμμετοχής...