Προδοσία

Προδοσία Του Νίκου Μόσχοβου, e–mail: nikmoshov@gmail.com   Άραγε, τo χτύπημα ήταν  καλά υπολογισμένο;  Υποψίες  Αναπόδεικτη συνάρτησις Έχει περάσει καιρός, μα εκεί στο γλυκό σπιτάκι πάντα αυτός θα γυρίζει.