Το ΑΠΘ συμμετέχει στην παγκόσμια μελέτη υγείας και λειτουργικότητας σε περιόδους μεταδοτικών λοιμώξεων COH-FIT

00:20:30,05/03/2020 Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)  συμμετέχει στην παγκόσμια διαδικτυακή μελέτη COH-FIT,  που στοχεύει να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της πανδημίας Covid-19,των μέτρων καραντίνας στη σωματική –  ψυχική υγεία του γενικού πληθυσμού και των εργαζομένων...