Τέσσερα τεχνοκριτικά κείμενα για τα έργα των ισάριθμων πρώτων βραβευθέντων του 1ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Βόρειας Ελλάδας

ΤΕΣΣΕΡΑ  ΤΕΧΝΟΚΡΙΤΙΚΑ  ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΙΣΑΡΙΘΜΩΝ ΠΡΩΤΩΝ  ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΩΝ  ΤΟΥ 1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ. Τέσσερα  τεχνοκριτικά κείμενα για τα έργα των ισάριθμων  πρώτων βραβευθέντων του 1ου...