Ετικέτα: Παγκόσμιος Οργανισμός Πλαισιακών Επιστημών της Συμπεριφοράς

H διδακτορική φοιτήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας και ειδική επιστήμονας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Πηνελόπη Κωνσταντίνου. Φωτογραφία- Πηγή: Πανεπιστήμιο Κύπρου 0

Διεθνής Διάκριση Διδακτορικής Φοιτήτριας

Σημαντική διεθνής διάκριση για τη διδακτορική φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου Πηνελόπη Κωνσταντίνου   19:20:55,03/12/2021 Από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πλαισιακών Επιστημών της Συμπεριφοράς (ACBS) βραβεύτηκε η παρουσίαση της διδακτορικής φοιτήτριας του Πανεπιστημίου Κύπρου Πηνελόπης Κωνσταντίνου και...

Η καθηγήτρια Μαρία Καρεκλά 0

Διεθνή διάκριση για την επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου Μαρία Καρεκλά

14:06:51,09/05/2018 Γραμματέας – ταμίας του οκταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Πλαισιακών Επιστημών της Συμπεριφοράς (Association for Contextual Behavioral Science, ACBS)  για την επόμενη τριετία εξελέγη η επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας και υπεύθυνη...