Παγκόσμιο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης

Η αιωνόβια τεχνολογία «εμπνέει»  μία μέθοδο έγκαιρης προειδοποίησης για τα κύματα τύπου  τσουνάμι και την  ανίχνευση σεισμών Επιμέλεια: Νίκος Μόσχοβος 23:56:58,02/26/2022 Ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα καλωδίου οπτικών ινών βρίσκονται στο πυθμένα του ωκεανού και μεταφέρουν...