«Ο Κήπος του Προφήτη»

«Ο Κήπος του Προφήτη» Του Σταύρου Α. Ζένιου, καθηγητή του Πανεπιστήμιου Κύπρου και Προέδρου των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών “Το έθνος να λυπάστε αν φορεί ένδυμα που δεν το ύφανε. Ψωμί αν...