Τα σημάδια του Άρη!

Τα σημάδια του Άρη! Άρθρο βασιζόμενο σε στοιχεία από την Ελληνική Υπηρεσία της  Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ΕSA) Τα σημάδια της πρώιμης ιστορίας του κόκκινου πλανήτη φέρουν  το Hebes Chasma και τα γειτονικά φαράγγια,   τα ...