Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος κι αθλητές

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία  για τον αιφνίδιο καρδιακό θάνατο  και τη μέγιστη αξία του προ-αθλητικού ελέγχου 17:42:38,06/14/2021 Για τον αιφνίδιο καρδιακό θάνατο δράττεται της ευκαιρίας να ενημερώσει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία  (Ε.Κ.Ε) τους πολίτες...