Να δημιουργηθεί ένα οικοσυστημικό μοντέλο καινοτομίας

18:22:22,10/25/2018 Tη δημιουργία ενός οικοσυστημικού μοντέλου καινοτομίας πρότεινε ο συγκοινωνιολόγος – ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών – πρώην διευθυντής του Ελληνικού  Ινστιτούτου  Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών...