Ανάπτυξη της καινοτομίας στη Βόρεια Ελλάδα από τον Ο.B.I.

Ανάπτυξη της καινοτομίας  στη Βόρεια Ελλάδα από τον Ο.B.I. 16:56:52,06/15/2018 Στη διασύνδεση των καινοτόμων ιδεών με την οικονομική παραγωγή και την  εμπορική αξιοποίηση αυτών αποσκοπεί το νέο γραφείο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) ,...