Νέα επαγγέλματα θα έχουν αναδειχθεί το 2035

Το 2035- Tο 65%  των σημερινών μαθητών Δημοτικού θα κάνουν επαγγέλματα που δεν υπάρχουν σήμερα «Το 2035 το 65% των παιδιών που πηγαίνουν σήμερα στο Δημοτικό θα κάνουν επαγγέλματα που δεν υπάρχουν σήμερα», δημοσιοποίησε...