Περιβαλλοντικό μάνατζμεντ, μια νέα επιστήμη

Περιβαλλοντικό μάνατζμεντ, μια νέα επιστήμη  του Δρ Φώτη Φυτσιλή, Επιστημονικού συνεργάτη της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων, e-mail: fitsilisf@teemail.gr  Στις σύγχρονες οικονομίες παρατηρείται μια σταδιακή σμίκρυνση των οικονομικών κύκλων. Κρίσεις και διαστήματα ραγδαίας...