Αξιοποίηση ακίνητου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μετατροπή σε ξενοδοχείο τύπου μπουτίκ

Λόγω παλαιότητας και κατάληψης παρέμεινε ανεκμετάλλευτο για 20 χρόνια Χώροι βραχυχρόνιας μίσθωσης ενός ξενοδοχείου τύπου μπουτίκ θα δημιουργηθούν στο κτίριο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (ΑΠΘ), που παρέμεινε ανεκμετάλλευτο επί 20 χρόνια λόγω παλαιότητας- κατάληψης από...